LESREGLEMENT

Onderstaande het lesreglement van Tennisschool Jan de Jong.

 • Een les duurt 60 of 90 minuten.

 • Om deel te nemen aan de tennistraining is het lidmaatschap van de desbetreffende club verplicht. (tenzij er sprake is van proeflessen)

 • Indien er wordt gekozen voor een jaar lang tennistraining is het niet mogelijk om dit halverwege op te zeggen. Wilt u dit risico niet lopen dan kunt u zich opgeven voor of zomer of winterseizoen.

 • Er is geen tennistraining gedurende de basisschool vakanties te weten: herfst, zomer, voorjaars- en kerstvakantie. Ook op officiële feestdagen wordt er niet getraind.

 • Ziekte, blessures e.d. geven geen recht op restitutie van trainingsgeld, wel kan in overleg de mogelijkheid worden geboden de gemiste trainingen op een later tijdstip geheel of gedeeltelijk in te halen.

 • De tennisschool deelt de trainingen in.

 • Tennisschool Jan de Jong stelt zich niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan eigendommen van cursisten.

 • In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet beslist Tennisschool Jan de Jong waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.

 • Bij het uitvallen van de trainingen wordt er als volgt ingehaald:

 1. Ziekte of afwezigheid van de leraar wordt ingehaald.
 2. Voor het zomerseizoen: Bij onwerkbaar weer of onbespeelbare banen komt de eerste training voor de rekening van de leerling, de tweede wordt ingehaald, de derde training weer voor rekening van de leerling etc.
 3. Voor het winterseizoen: Wanneer je buiten traint zullen in principe alle trainingen gegeven worden mits het winterseizoen dusdanig slecht weer oplevert dat dit niet haalbaar is, dan geldt dezelfde regel als voor het zomerseizoen. Er wordt bij de buitentrainingen in de winter al rekening gehouden met extra uitvaldagen. Daardoor zijn er minder buitentrainingen dan binnentrainingen.
 4. De leerling kan de trainingen niet overdragen aan derden.